Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 16. Ôn tập

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Văn Hoàng
Ngày gửi: 07h:08' 10-11-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Kính chào thầy cô về dự tiết học
Trường Tiểu học Chánh Hội B
GV: Đặng Thanh Bảy
Môn: Lịch Sử
Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm 2011 Lịch sử
* Đập tan âm mưu khóa chặt Biên giới Việt Trung và nắm quyền
chủ động trên chiến trường

Giải mã ô số
Nêu ý nghĩa của chiến
thắng Biên giới
thu -đông 1950?
Nhằm giải phóng một phần
biên giới, củng cố và mở
rộng căn cứ địa
Việt Bắc, khai thông liên lạc
quốc tế.
Ta mở chiến dịch biên
giới nhằm mục đích gì?

1
2
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
HÌNH CHỤP CẢNH GÌ ?
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2011
LỊCH SỬ
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào?

Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm 2011 Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
1/Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Tháng 2 năm 1951
Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
Đưa khang chiến đến thắng lợi hoàn toàn
-Phát triển tinh thần yêu nước
-Đây mạnh thi đua
-Chia ruộng đất cho công dân
Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ ấy là gì?
Cả lớp
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2011
LỊCH SỬ

Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
2/ Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
trên các mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục thể hiện như thế nào?
+ Sản xuất được nhiều lương thực, thực phẩm.
+Đào tạo được nhiều cán bộ phục vụ cách mạng.
Vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?
+Vì Đảng lãnh đạo đúng đắn, vì nhân dân ta có lòng yêu nước.
Sự lớn mạnh của hậu phương có tác động thế nào với tiền tuyến?
+Tiền tuyến được chi viện đầy đủ sức người, sức của có sức mạnh chiến đấu cao
Nhóm
4-5 phút
Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.
2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010 Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Giáo sư Hồ Đắc Di và giáo sư Tôn Thất Tùng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trường Đại học Y khoa 1955
Giáo sư Tôn Thất Tùng giảng bài cho sinh viên
Giáo sư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên
Bác hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
3. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc
- D?i h?i chi?n si thi dua v cỏn b? guong m?u ton qu?c di?n ra vo th?i gian no?
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc diễn ra vào ngày 1-5-1952.


Khẳng định những đóng góp to lớn của cá nhân và tập thể cho thắng lợi của cuộc kháng chiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm2011
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Việc tuyên dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Đại hội có tác
dụng thế nào trong phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến ?
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu lần thứ nhất.

Kể về một trong
các anh hùng.
Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm 2011 Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

3. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
Thứ tu, ngày 7 tháng 12 năm 2011 Lịch sử
Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất.
Bài học: Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến.
2. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới.
1. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2011
LÞch sö
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Kính chúc thầy cô mạnh khoẻ
 
Gửi ý kiến