Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Nghiệm
Ngày gửi: 20h:51' 08-12-2015
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ MÔN TIN HỌC LỚP 7/3
2

Trường Thcs tÂN LONG
Dự GIờ MÔN: TIN HọC
Lớp 7/3
Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm

PHÒNG GD - ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS TÂN LONG
Tân Long, ngày 11 tháng 9 năm 2015
3
Câu 1. Những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word?
Thanh công cụ, thanh công thức.
Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn.
Thanh công thức, bảng chọn Data
(dữ liệu), trang tính.
Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc.
RẤT TIẾC !
D
C
B
A
Chúc mừng bạn
KIỂM TRA BÀI CŨ
4
Thanh trạng thái
Thanh tiêu đề
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Thanh cuốn dọc, cuốn ngang
5
Trang tính
Thanh công thức
Bảng chọn Data
6
Câu 2. Có mấy cách để khởi động chương trình Excel? Có mấy cách thoát khỏi chương trình Excel?
C1: Nhấp chuột vào dấu x ở góc trên bên phải thanh tiêu đề.
C2: File  Exit.
Hãy khởi động chương trình Excel và thoát khỏi chương trình Excel theo các cách vừa nêu.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trả lời
7
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Bài 2
8
www.website.com
MỤC TIÊU BÀI HỌC
9
Quy ước
- Chỉ ghi bài những dòng chữ màu xanh.
- Những dòng chữ màu đen, đỏ là lời gợi ý, không cần ghi.
10
Quan sát “Sổ ghi đầu bài của lớp 7A”
Em thấy cuốn sổ được trình bày thế nào?
Cuốn sổ được trình bày rất khoa học, mở trang đầu tiên ta có thể thấy được tất cả các tuần rất thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu thông tin.
Mỗi tuần được trình bày trên một trang riêng muốn tìm tuần nào ta có thể lật thông tin của tuần đó một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
11
1. Bảng tính:
Mặc định một bảng tính mới mở có ba trang tính.
Trang tính đang được mở: có nhãn màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm (ví dụ: Sheet 1).
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
12
Chọn trang tính khác:
Nháy chuột vào vùng nhãn của trang tính.
Ví dụ mở trang tính 2:
Nháy chuột vào trang tính có tên Sheet 2.
Trang tính 2 (Sheet 2) được kích hoạt.
1. Bảng tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
13
Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.
Chúng ta có đổi tên các trang tính được không?
1. Bảng tính:
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
14
B1: Nháy phải chuột phải vào trang tính 2 – đang có tên mặc định là Sheet 2, chọn Rename
B2: Nhãn Sheet 2 được bôi đen – cho phép ta thay đổi nhãn.
1. Bảng tính:
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Cách thay đổi tên trang tính:
15
Các hàng nằm ngang
Các cột thẳng đứng
Ô tính
Tên cột
Tên hàng
1. Bảng tính:
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
16
2. Các thành phần chính trên trang tính:
Em hãy cho biết: Chi phí mỗi ngày cho 7 con sư tử là bao nhiêu?
Quan sát và trả lời câu hỏi?
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
17
Em hãy cho biết ô tính nào đang được kích hoạt?
Hộp tên
Khối B4:C8
Thanh công thức
2. Các thành phần chính trên trang tính:
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

Hộp tên: Là ô góc trên, bên trái trang tính hiển thị địa chỉ của ô được kích hoạt.
Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột, hay một phần của hàng hay của cột.
Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
18
Hộp tên: Là ô góc trên, bên trái trang tính hiển thị địa chỉ của ô được kích hoạt.
Khối là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột, hay một phần của hàng hay của cột.
Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang
được chọn.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
2. Các thành phần chính trên trang tính:
19
BÀI TẬP
Câu 1. Mặc định một bảng tính có bao nhiêu trang tính?
A. Chỉ có một trang tính
B. Chỉ có ba trang tính
C. Có nhiều trang tính
D. Có 100 trang tính
20
Câu 2. Hộp tên hiển thị:
A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.
B. Nội dung của ô dang được kích hoạt
C. Công thức của ô dang được kích hoạt
D. Kích thước của ô đang được kích hoạt
21
- Hoùc baứi.
Xem trửụực noọi dung
muùc 3, 4 SGK.
Traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau
baứi hoùc.
22
23
VÀ CÁC EM HỌC GIỎI
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
24
3. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn một ô: Em đưa con trỏ chuột tới ô đó rồi nháy chuột.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
25
Chọn một hàng: Em nháy chuột tại nút tên hàng.

Giả sử ta muốn xóa bớt hàng 6, ta phải biết chọn hàng 6.
Mũi tên đen xuất hiện, nhana chuột trái vào tên hàng.
(Sau đó thực hiện xóa hàng)
3. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
26
Em hãy cho biết ô nào
và hàng nào đang được chọn?
Ô C12 đã được chọn
Hàng thứ 6 đã được chọn
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
27
Chọn cột: Em nháy chuột tại nút tên cột cần chọn.
3. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
28
Quan sát
Để căn lề phải các giá trị số trong cột này, ta phải chọn khối C4:C8
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
29
Chọn khối: Em kéo thả chuột từ một ô góc nào đó đến ô góc đối diện của khối.
Nhấn giữ chuột trái từ ô C3, kéo chuột tới ô E5 rồi thả chuột ra.
Khối C3:E5 đã được chọn
3. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
30
Chọn các khối rời rạc nhau:
Nhấn giữ phím Ctrl;
Đồng thời chọn lần lượt các khối.
3. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
31
Em hãy cho biết cột nào và khối nào
đang được chọn?
Cột D đã được chọn
Khối C6:D9 đã được chọn
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
32
Em hãy cho biết thanh công thức đang hiển thị công thức của ô nào? Nội dung công thức?
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
33
4. Dữ liệu trên trang tính
Dữ liệu số
Dữ liệu kí tự
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
34
Dữ liệu số là:
Các số 0, 1,..., 9;
Dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm;
Dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.
Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01.
Ở chế độ mặc định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
Thông thường:
Dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu....
Dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
4. Dữ liệu trên trang tính
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
35
Dữ liệu kí tự là:
Dãy các chữ cái;
Các chữ số;
Các kí hiệu.
Ví dụ: Lớp 7A, Diem thi, Hanoi.
Ở chế độ mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
4. Dữ liệu trên trang tính
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
36
Em hãy đọc những dữ liệu số trong
trang tính dưới đây?
37
Em hãy đọc những dữ liệu kí tự trong
trang tính dưới đây?
TRẮC NGHIỆM
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
39
Câu 3: Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:
A. Nội dung của ô.
C. Nội dung hoặc công thức của ô.
B. Công thức chứa trong ô.
D. Địa chỉ của ô.
40
B. 12 năm
C. 3,457,986
A. -1243
Câu 4: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:
D. 1999999999999999999
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
41
Bài tập về nhà
* Đọc lại bài “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”.
* Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa trang 18
* Chuẩn bị tiết thực hành.
42
Kết thúc
 
Gửi ý kiến