Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

BAI GIANG WRITER

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tâm
Ngày gửi: 14h:19' 29-08-2012
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
1
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KỸ NĂNG KHAI THÁC BỘ PHẦN MỀM

OPEN OFFICE
2
Chuyên đề 2: GIỚI THIỆU PM SOẠN THẢO VĂN BẢN

LIBREOFFICE WRITER
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
3
Nội dung triển khai

Phần 1:

Làm quen với Writer

www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
4
Làm quen với Writer
- Writer là gì?
- Cách khởi động
+ Cách 1: Trên màn hình Desktop chọn biểu tượng Writer trên thanh CC Launcherwww.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
5
Làm quen với Writer
+ Cách 2: Chọn biểu tượng Dash Home trên thanh CC Launcher.

www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
6
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
7
Thanh tiêu đề
(Title)
Thanh trình đơn
(Menu)
Thanh công cụ
Chuẩn (Standard)
Thanh công cụ định dạng
(Formatting)
Thanh cuộn
(Scroll)
Thanh công
cụ vẽ (Drawing)
Thanh trạng thái
(Status)
Thanh thước kẻ
(Ruler)
VÙNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
8
Làm quen với Writer

So sánh 1 số lệnh trong các Menu trên thanh trình đơn
Word
Writer
1. Các lệnh trong menu File:
Page Setup
Chuyển sang Format
Word
Writer
1. Các lệnh trong menu File:
Word
Writer
1. Các lệnh trong menu File:
Word
Writer
2. Các lệnh trong menu Edit:
Word
Writer
2. Các lệnh trong menu Edit:
Word
Writer
2. Các lệnh trong menu Edit:
Word
Writer
3. Các lệnh trong menu View
Outline
Chuyển sang Tools
Writer
3. Các lệnh trong menu View
Word
Writer
3. Các lệnh trong menu View
Header and Footer
Chuyển sang Insert
Word
Writer
3. Các lệnh trong menu View
Word
Writer
3. Các lệnh trong menu View
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
4. Các lệnh trong menu Insert:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
Word
Writer
5. Các lệnh trong menu Format:
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
44
So sánh 1 số phím tắt
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
45
Định dạng mặc định

- Mặc định là .odt
- Định dạng này có khả năng nén dữ liệu rất tốt, bằng ½ dung lượng file.doc
- Nên lưu dữ liệu dưới dạng file.doc
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
46
Định dạng mặc định

- Mặc định là .odt
- Định dạng này có khả năng nén dữ liệu rất tốt, bằng ½ dung lượng file.doc
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
47
Nội dung triển khai

Phần 2:

Soạn thảo văn bản với Writer

48
Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe
www.stttt.vinhlong.gov.vn LibreOffice Writer
49
Thiết lập thông số cho Writer
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓